Lui oog (Amblyopie)

Wat is amblyopie?

Een lui oog of amblyoop oog, is een vermindering van de gezichtsscherpte die niet met een bril te corrigeren is.

Het is een uiting van de stoornis in de ontwikkeling van het visuele systeem.
Voor een normale ontwikkeling van de gezichtsscherpte moeten de hersenen een even scherp beeld van beide ogen ontvangen, dat dan versmolten wordt tot één beeld. Zoniet, dan kan amblyopie ontstaan.

Wat zijn de oorzaken van amblyopie?

Een lui oog kan verschillende oorzaken hebben:

  • Éénzijdige brilsterkte of groot brilsterkte verschil (anisometropie)
  • Dubbelzijdige hoge brilsterkte
  • Deprivatie; gebrek aan visuele prikkels
  • Strabisme of scheelzien

Wat is de behandeling?

De behandeling van een lui oog bestaat ten eerste uit het wegnemen van de oorzaak (corrigeren van de brilsterkte), en ten tweede uit het stimuleren van het luie oog door occlusie (of afplakken) van het goede oog.