Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe kan het dat er zoveel prijsverschillen zijn?

OCK investeert voordurend om optimale veiligheid en maximale resultaten te bereiken. En dat is kostbaar. Het kunnen bieden van de laatste technieken betekent fors investeren in nieuwe hardware en software, maar daarmee ook in een betere behandelmethode. OCK kan de beste behandelmethode aanbieden tegen relatief lage tarieven. Dit is mede mogelijk gezien het grote aantal behandelingen er jaarlijks worden uitgevoerd in het Oog Centrum Kempen.

Voor wie zijn ooglaserbehandelingen en/of implantlenzen mogelijk?

Vrijwel alle mensen met gezonde ogen kunnen zich vanaf 18 jaar laten behandelen. Ooglaseren is geschikt bij sferische sterktes van -23.00 tot +15.00 dioptrie en cilindersterktes tot +/-5 dioptrie. Bij sferische sterktes van -12.00 tot +6.00 dioptrie en cilindersterktes tot +/-5.00 dioptrie wordt een ooglaserbehandeling toegepast, bij hogere sterktes implantlenzen..

Kunnen mensen met een leesbril ook gelaserd worden?

Vanaf ongeveer het vijfenveertigste levensjaar is vaak een leesbril nodig. Dit komt door het verouderen van de ooglens. Deze wordt hierdoor minder flexibel en het vermogen om ‘scherp te stellen’ neemt af. Deze ouderdomsverziendheid (presbyopie) kan slechts incidenteel verholpen worden met ‘mono-vision’ refractiechirurgie. Niet iedereen went even gemakkelijk aan deze correctiemethode, vandaar het belang van een grondig vooronderzoek en bespreking met u over deze mogelijkheid.

Tot wanneer kan ik mijn contactlenzen blijven dragen ?

Bij zachte lenzen mag u gedurende één week voor de behandeling geen lenzen dragen, bij harde lenzen bedraagt deze periode minimum drie weken. Dit is nodig om de vorm van uw hoornvlies te herstellen, en belangrijk voor een goed resultaat.

Hoe lang duurt de ooglaserbehandeling?

De ooglaseren zelf duurt slechts een paar minuten, maar u verblijft ongeveer anderhalf uur in het OCK. Bij de meeste behandelmethoden kunnen de twee ogen op één behandeldag worden behandeld, bij implantlenzen kan dit niet en wordt er met een tussentijd van een aantal weken behandeld.

Is het resultaat blijvend?

Het resultaat is blijvend. Zeer incidentieel neemt het effect met het verstrijken van de tijd af en dient er een herbehandeling plaats te vinden.

Wanneer is het resultaat bereikt?

Dit hangt van een aantal factoren af. Zo zal bij een hogere sterkte het genezingsproces wat langer duren. Bij LASIK kan het herstel al zeer snel zijn, soms al na 12 uur. Algemeen kunnen we stellen dat iedereen na één dag weer normaal kan functioneren, na één of twee dagen gaat men meestal weer gewoon aan het werk. Bij Epi-lasik, PRK en implantlenzen kan dit langer duren, de werkhervatting vindt meestal plaats na vier dagen. Ook duurt het langer voordat de gezichtscherpte volledig stabiel is. Ook hierbij geldt dat men wel normaal kan functioneren.

Is er garantie na de behandeling?

Het kan incidenteel voorkomen, dat het gewenste resultaat niet helemaal bereikt is. Afhankelijk van de sterkte en type behandeling is herbehandeling mogelijk om het resultaat verder te optimaliseren. Herbehandeling na een lasercorrectie is kosteloos gedurende één jaar na de behandeling.

Zijn er beperkingen na de behandeling?

Gedurende één maand na de behandeling mag er niet worden gezwommen en het gebruik van een heet bad, sauna of whirlpool is ook niet toegestaan. Douchen en baden is prima, maar probeer de ogen onder de douche gesloten te houden en vermijd de eerste dagen dat er water en shampoo in de ogen komen. Het uitoefenen van contactsporten wordt best vermeden gedurende de eerste maand. Daarna wordt aangeraden een beschermbril te dragen.

Ooglaseren en veiligheid?

Zoals bij elke operatie kunnen risico’s nooit 100% uitgesloten worden. Deze risico’s zijn echter zeer klein, en kunnen vaak voorkomen worden door een goed vooronderzoek, goede nazorg en het volgen van de instructies. De kans op blindheid ten gevolge van een behandeling is nihil, en met een behandeling kunnen eventuele complicaties vrijwel altijd grotendeels gecorrigeerd worden. Tijdens het vooronderzoek bespreken we alle eventuele risico’s uitgebreid, voordat u besluit om behandeld te worden.

Hieronder vindt u  websites met informatie over oogziekten:

Algemene oogheelkunde

Glaucoom

Ziekenhuizen

Meer info over ooglaseren en implantlenzen