Ooglidcorrectie

Afhangende oogleden kunnen uw zicht beïnvloeden of u kan het storend vinden: u heeft een vermoeide, droevige gezichtsuitdrukking door zware of hangende oogleden. Overweegt u een ooglidcorrectie voor medische of esthetische redenen? 

Een ooglidcorrectie is een veilige en vaak uitgevoerde ingreep.

Afhangende of zware oogleden zijn meestal het gevolg van de zwaartekracht, maar kunnen ook genetisch van aard zijn. De meest voorkomende afwijking is te veel huid aan het boven ooglid en een hangend ooglid. Deze afwijkingen kunnen irritatie aan uw oog veroorzaken of uw zicht zodanig belemmeren dat een ooglidoperatie verantwoord is. Overweegt u een ooglidcorrectie ?

In het Oog Centrum Kempen zijn wij gespecialiseerd in oogoperaties en ooglidcorrecties. Deze ingrepen zorgen voor een instant frisse blik.

Esthetische of medische ooglidcorrectie?

Indien uw zicht gehinderd wordt door afhangende oogleden, kan u in onze oogkliniek in aanmerking komen voor een ooglidcorrectie met tussenkomst van uw mutualiteit. Uiteraard is ook een esthetische correctie van de bovenoogleden of onderste oogleden mogelijk. Deze operatie maakt u meteen 10 jaar jonger en valt onder de noemer plastische chirurgie voor de ogen (zonder tussenkomst van mutualiteit of hospitalisatieverzekering).

dr K. Delport l gelaat-en halschirurg