Ooglaseren

Bril beu?

Het dragen van een bril of contactlenzen kan voor heel wat ongemakken zorgen. Bovendien hangt er in vele gevallen een behoorlijk kostenplaatje aan vast, zeker als u het bekijkt op langere termijn. Het Oog Centrum Kempen kan voor u een oplossing bieden. Bij ons wordt u op een veilige en efficiënte manier verlost van uw bril of contactlenzen. De behandeling vindt plaats in onze eigen kliniek en wordt uitgevoerd door dr. Raus zelf. Eén chirurg bedient steeds dezelfde apparatuur.

Ooglaseren en implantlenzen

De meest toegepaste behandelingsmethode is de persoonsgebonden lasikbehandeling. Een laserbehandeling in het OCK is mogelijk voor sferische sterktes tussen –12.00 en +6.00 dioptrie en cilindrische sterktes tot +/- 5.00 dioptrie.

De apparatuur waarmee de ingreep wordt uitgevoerd is uitgerust met een 3- dimensionale actieve eyetracker. Hierdoor blijft de laserstraal het oog exact volgen bij de geringste oogbeweging. De vorm van het hoornvlies wordt door de excimerlaser exact aangepast aan het patroon dat vooraf werd ingesteld op basis van jouw oogmetingen.

Afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek wordt Lasik, Epi-lasik, PRK, refractieve implantlenzen of een combinatie hiervan (Bioptics) voorgesteld.

Voor de lasikbehandeling wordt steeds gebruik gemaakt van de nieuwste generatie excimerlasers, de Wavelight Allegretto Wave Eye-Q. Deze laser staat bekend als de meest geavanceerde laser om oogcorrecties te verrichten en heeft door de Amerikaanse FDA de beste beoordeling gekregen waar het gaat om ‘kwaliteit van zien’ na de behandeling. (Veel gestelde vragen)

Kans op succes goed inschatten, het vooronderzoek

Een strenge selectie waardoor er minder risico’s zijn. Vanzelfsprekend wordt bij al onze behandelingen uiterste zorgvuldigheid betracht en worden oogafwijkingen steeds zo precies mogelijk gecorrigeerd. Dat neemt niet weg dat het resultaat bij geen enkele behandeling exact kan worden voorspeld. Wel is het mogelijk om vooraf een goede inschatting te maken. Tijdens het vooronderzoek geven wij een realistisch beeld van wat mogelijk is. De resultaten worden doorgaans snel bereikt, maar variëren van persoon tot persoon. Dit hangt onder andere af van het genezingsproces na de behandeling en de oorspronkelijke sterkte. Door een goed vooronderzoek en veilige operatieomstandigheden beperken we de risico’s tot een minimum. U kunt hieraan zelf bijdragen door het volgen van de instructies en het nakomen van de controle afspraken. Indien uit het vooronderzoek naar voren komt dat u een verhoogde kans heeft op complicaties, wordt een behandeling afgeraden. Dit betekent dat we in 20% van de gevallen een negatief advies moeten geven. Dat kan een teleurstelling voor u betekenen, maar de teleurstelling is groter als achteraf blijkt dat er beter niet behandeld had kunnen worden.