Diabetische retinopathie

Diabetes mellitis of suikerziekte

Diabetes is gekenmerkt door een sterk verhoogde glucose(suiker) gehalte van het bloed en uitscheiding van glucose met de urine, veroorzaakt door onvoldoende productie en of werking van het hormoon insuline.

Bij diabetes kunnen de kleine bloedvaten van het netvlies aangetast worden, wat leidt tot bloedingen en/of oedeem van het netvlies (diabetische retinopathie) met beschadiging van omliggend weefsel als gevolg.

Het is van groot belang dat de diabetespatiënt zijn suikerspiegel zo goed mogelijk regelt. De kans op diabetische retinopathie neemt toe met de duur en/of slechte regeling van de suikerspiegel in het bloed.
Niet elke diabetische retinopathie vergt een behandeling. Een betere regulatie van de diabetes kan voldoende zijn. Indien dit alléén niet voldoende is, is er een laserbehandeling nodig om verdere complicaties te beperken en zo gezichtscherpte verlies te beperken.