Droge ogen

Droge ogen ontstaan door een te kort aan traanvocht of een tranenfilm die van slechte kwaliteit is om uw ogen vochtig te houden. Het gevolg is dat de ogen gaan prikken en branden wat dan weer kan leiden tot een tranend oog.

Droge ogen komen zeer frequent voor bij de ouderen onder ons, vooral bij vrouwen in de menopauze.
Nochtans komt de klacht de laatste jaren hoe langer hoe meer voor bij jongere personen.
Er is soms een duidelijk verband met leefgewoonten: droge omgeving, pollutie, inname van medicatie en/of algemene ziekten, regelmatig TV-kijken of beeldschermwerk. Ook kunnen te weinig of slechte knipperbewegingen aanleiding geven tot droge ogen vanwege de slechte verspreiding van de tranenfilm over de oogbol.
Aan de hand van de juiste diagnose wordt de aangepaste behandeling voorgeschreven. De medische behandeling omvat het druppelen of zalven van de ogen en een goede hygiëne van de oogleden.
Oogheelkundig kan in sommige gevallen het sluiten van de traanpunten soelaas bieden